Government of Nepal

Ministry of Livestock Development

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: मा. मन्त्री ज्यू: ०१-४२११८३२
मा. राज्यमन्त्री ज्यू: ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


  • हिमाली कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रदर्शनी समिक्षा गोष्ठी

  • मा.राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु ज्युको पदवहाली

  • MOU signing between MOLD and MOPE

  • पशुपालक किसानहरुको विचार सुन्दै

  • Inauguration of Liquid Nitrogen Plant in Pokhara

  • सचिव ज्युको पदवहाली

  • सचिव ज्युको पदवहाली

  • Secretary addressing a regional workshop


सुचना अधिकारी

डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराई

सुचना अधिकारी 

फोन. नं: ०१-४२११४७७

Puspa Kamal Dahal (Prachanda)
Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Livestock Development
Hon. Shreeprasad Jabegu
State Minister
Dr. Yubak Dhoj G.C.
Secretary

प्रवक्ता


श्याम प्रसाद पौड्याल
प्रवक्ता