Government of Nepal

Ministry of Livestock Development

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं.: मा. मन्त्री ज्यू: ०१-४२११८३२
मा. राज्यमन्त्री ज्यू: ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


  • Workshop in Pokhara

  • Pokhara Farm

  • Pokhara Farm

  • Pokhara Farm

  • At National Livestock Breeding Centre Pokhara

  • National Livestock Breeding Centre Pokhara

  • Pig park visit Pokhara

  • सचिव ज्युको पदवहाली

  • पशुपालक किसानहरुको विचार सुन्दै


Information Officer

Dr. Pradip Chandra Bhattarai

Information Officer
Ph. No: 01-4211706

K.P. Sharma Oli
Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Livestock Development
Dr. Bishwa Nath Oli
Secretary

प्रवक्ता


श्याम प्रसाद पौड्याल
प्रवक्ता