नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


कर्मचारी विवरण


नाम श्री श्याम प्रसाद पौडेल
पद सह सचिव
महाशाखा योजना /अनुगमन/मुल्याकंन महाशाखा
फोन नं.
ईमेल shyampdl1961@gmail.com
नाम डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराई
पद बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत
महाशाखा बजेट तथा कार्यक्रम शाखा
फोन नं.
ईमेल pcbhattarai23@yahoo.com
नाम डा. अमर राय
पद बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत
महाशाखा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
फोन नं. ९८४३६९०३६५
ईमेल amarraya98@gmail.com
नाम दिर्घ राज उपाध्याय
पद उप सचिव
महाशाखा अान्तरिक ब्यवस्थापन शाखा
फोन नं.
ईमेल
नाम डा. बरुण कुमार शर्मा
पद बरिष्ठ पशु चिकित्सक
महाशाखा नीति विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा
फोन नं.
ईमेल barunvet@hotmail.com
नाम डा. सुजन राना
पद बरिष्ठ पशु चिकित्सक
महाशाखा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा
फोन नं.
ईमेल
नाम डा. नारायणप्रसाद घिमिरे
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा पशुपन्छी उत्पादन तथा व्यवसाय प्रबर्द्धन महाशाखा (पशुपन्छी उत्पादन व्यवसाय प्रबर्द्धन शाखा)
फोन नं. ९८६०६६३५८०
ईमेल ghimirenarayan155@gmail.com
नाम श्री विष्णु प्रसाद ओझा
पद कृषि अर्थ विज्ञ
महाशाखा जैविक विविधता, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा
फोन नं.
ईमेल bishnu.ojha63@gmail.com
नाम श्री अनिल नारायण महर्जन
पद शाखा अधिकृत
महाशाखा लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण र मानव संशाधन शाखा
फोन नं.
ईमेल
नाम श्री गीता धमला
पद पशु विकास अधिकृत
महाशाखा व्यवसाय तथा वजार प्रबर्द्धन शाखा
फोन नं.
ईमेल
नाम श्री टेक बहादुर ऐर
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा श्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय
फोन नं. ९८४१६०७७४७
ईमेल tekair@yahoo.com
नाम डा. शोभा बराल
पद पशु विकास अधिकृत
महाशाखा जैविक विविधता, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा
फोन नं.
ईमेल shovabaral5@gmail.com
नाम डा. नवराज श्रेष्ठ
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा बजेट तथा कार्यक्रम शाखा
फोन नं. ९८४१५७४०२४, ९८००५०८२४३
ईमेल newcreation_ns@yahoo.com
नाम डा. जस्मिना रावल
पद पशु विकास अधिकृत
महाशाखा नीति विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा
फोन नं. ९८४५४७१२०२
ईमेल jasminarawal@gmail.com
नाम डा. सुलेखा शर्मा
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा पशु सेवा तथा गुणस्तर नियमन शाखा
फोन नं. ९८४१४८१७७२
ईमेल sharmasulu@gmail.com
नाम श्री भिम बहादुर शाक्य
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
फोन नं.
ईमेल
नाम श्री देविराम मरासिनी
पद पशु चिकित्सक
महाशाखा पशुपन्छी उत्पादन प्रबर्द्धन शाखा
फोन नं.
ईमेल marasinidlste@gmail.com
नाम डम्मर बहादुर बम्म
पद प.से.प्रा.
महाशाखा
फोन नं.
ईमेल dammarbdrbamma@gmail.com
नाम सीताराम अोली
पद प.से.प्रा.
महाशाखा
फोन नं.
ईमेल sitaramoli10@gmail.com
नाम श्री यज्ञ बहादुर भण्डारी
पद नायब सुब्बा (दर्ता/चलानी)
महाशाखा अान्तरिक ब्यवस्थापन शाखा
फोन नं.
ईमेल